Tuesday, May 20, 2014

Skima Program Agen Penjual Codemand Tahun 2014

Bagaimana hendak menjadi Agen Penjual Codemand?

* Hanya perlu menjadi pelanggan Codemand dengan minima tiga (3) urusniaga yang tidak kurang dua (2) minggu antara satu sama lain, belian minima pula perlu berjumlah 9pcs PRODUK SAMA dalam tempoh 6 bulan supaya terbukti secara jelas minat jualan dan beliau bukanya pengguna akhir
* Penting * Had pilihan produk agen penjual adalah berdasarkan produk harga tertinggi yang telah dibelinya (9pcs PRODUK SAMA dalam 6 bulan); semua harga lebih rendah dapat dibeli oleh beliau pada harga agen
* Agen penjual masih perlu melalui tahap-tahap pelanggan ulangan seperti tersenarai dibawah untuk mendapatkan produk-produk yang bernilai lebih tinggi
* Sila beritahu hendak menjadi Agen Penjual Codemand supaya belian Tuan/Puan/Cik dapat direkodkan secara tertentu serta diberikan maklumat spesifik untuk agen
Sebelum memperolehi tahap Agen Penjual Codemand, beliau, seperti semua pelanggan boleh menikmati kadar diskaun tersenarai di bawah:

* Penting * Kadar-kadar diskaun dibawah hanya akan diberi kepada pelanggan yang meminta diskaun

Diskaun Pelanggan Pertama Kali:
* 1-2pcs: TIADA DISKAUN
* 3-5pcs: Diskaun 2% tidak termasuk Poslaju
* 6-8pcs: Diskaun 3% tidak termasuk Poslaju
* 8-9pcs: Diskaun 4% tidak termasuk Poslaju
* 10-15pcs: Diskaun 5% tidak termasuk Poslaju
* 16-19pcs: Diskaun 6% tidak termasuk Poslaju
* 20-25pcs: Diskaun 7% tidak termasuk Poslaju
* 26-29pcs: Diskaun 8% tidak termasuk Poslaju
* 30-35pcs: Diskaun 9% tidak termasuk Poslaju
* 36-39pcs: Diskaun 10% tidak termasuk Poslaju
* 40-XXX+pcs: Diskaun 11% tidak termasuk Poslaju (Diskaun Maksima bagi seorang Pelanggan Runcit)

Diskaun Pelanggan Kali Kedua:
* 1-2pcs: Diskaun 2% tidak termasuk Poslaju
* 3-5pcs: Diskaun 3% tidak termasuk Poslaju
* 6-8pcs: Diskaun 4% tidak termasuk Poslaju
* 8-9pcs: Diskaun 5% tidak termasuk Poslaju
* 10-15pcs: Diskaun 6% tidak termasuk Poslaju
* 16-19pcs: Diskaun 7% tidak termasuk Poslaju
* 20-25pcs: Diskaun 8% tidak termasuk Poslaju
* 26-29pcs: Diskaun 9% tidak termasuk Poslaju
* 30-35pcs: Diskaun 10% tidak termasuk Poslaju
* 36-39pcs: Diskaun 11% tidak termasuk Poslaju
* 40-XXX+pcs: Diskaun 12% tidak termasuk Poslaju (Diskaun Maksima bagi seorang Pelanggan Runcit)

Diskaun Pelanggan Kali Ketiga:
* 1-2pcs: Diskaun 3% tidak termasuk Poslaju
* 3-5pcs: Diskaun 4% tidak termasuk Poslaju
* 6-8pcs: Diskaun 5% tidak termasuk Poslaju
* 8-9pcs: Diskaun 6% tidak termasuk Poslaju
* 10-15pcs: Diskaun 7% tidak termasuk Poslaju
* 16-19pcs: Diskaun 8% tidak termasuk Poslaju
* 20-25pcs: Diskaun 9% tidak termasuk Poslaju
* 26-29pcs: Diskaun 10% tidak termasuk Poslaju
* 30-35pcs: Diskaun 11% tidak termasuk Poslaju
* 36-39pcs: Diskaun 12% tidak termasuk Poslaju
* 40-XXX+pcs: Diskaun 13% tidak termasuk Poslaju (Diskaun Maksima bagi seorang Pelanggan Runcit)

Diskaun Pelanggan Kali Keempat:
* 1-2pcs: Diskaun 4% tidak termasuk Poslaju
* 3-5pcs: Diskaun 5% tidak termasuk Poslaju
* 6-8pcs: Diskaun 6% tidak termasuk Poslaju
* 8-9pcs: Diskaun 7% tidak termasuk Poslaju
* 10-15pcs: Diskaun 8% tidak termasuk Poslaju
* 16-19pcs: Diskaun 9% tidak termasuk Poslaju
* 20-25pcs: Diskaun 10% tidak termasuk Poslaju
* 26-29pcs: Diskaun 11% tidak termasuk Poslaju
* 30-35pcs: Diskaun 12% tidak termasuk Poslaju
* 36-39pcs: Diskaun 13% tidak termasuk Poslaju
* 40-XXX+pcs: Diskaun 14% tidak termasuk Poslaju (Diskaun Maksima bagi seorang Pelanggan Runcit)

* Penting * Penyelenggaraan status Agen Penjual Codemand adalah dengan belian minima 9pcs PRODUK SAMA (yang telah melayakkan beliau sebagai agen) dalam tempoh 6 bulan pada harga agen
* Peringatan keperluan quota belian agen bermula pada akhir bulan ketiga (3), keempat (4), dan kelima (5), dan notis muktamad (sekiranya perlu) pada akhir bulan keenam (6) adalah pemberitahuan lucut status sebagai agen penjualYang Ikhlas,Abas Kamal bin Sulaiman
Codemand
012-927-8067
Halaman Web: http://mudah.my/codemand

No comments:

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock: